HomePolitica de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC SIRAMED® SRL prelucrează datele cu caracter personal, pe care cu bună credință le poate furniza instituțiilor publice și clienților sau potențialilor clienți, cu scop de marketing direct.

Temeiul juridic al prelucrării de date cu caracter personal îl constituie Regulamentul – (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este potrivit să vă informam cum protejăm datele dumneavoastră personale, prin respectarea Regulamentului.

Datele personale prelucrate

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal: nume și prenume, locul de muncă, ocupația, funcția, adresa de corespondență, adresa de e-mail, sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră (imagini foto, imagini filmate pe parcursul desfășurării diverselor evenimente științifice / educaționale / demonstrative) sau din alte surse, înainte sau atunci când deveniți clientul nostru, sau când utilizați produsele sau serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de SC SIRAMED® SRL în scopul mentionat mai sus. Aceste date nu vor fi comunicate altor entitati cu exceptia situatiilor in care legislatia in vigoare impune acest lucru.

Prelucrarea datele Dumneavoastră personale

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse și servicii legate de educația, promovarea, achiziția / vânzarea, întreținerea și reparațiile echipamentelor medicale,  în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care le oferim.
Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

Administrarea acordurilor exprimate

Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele Dumneavoastră, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră.
Ca să fie cât mai simplu pentru dumneavoastră, trebuie sa știți că puteți să verificați și să modificați oricând acordurile existente solicitând acest lucru companiei SC SIRAMED® SRL.

Comunicarea datelor personale către alți destinatari

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către alte firme legate de marca SC SIRAMED® SRL sau în relație contractuală cu una din entitățile ce poartă marca SC SIRAMED® SRL, consultanți externi, producători de echipamente, accesorii și consumabile medicale, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene / Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).

Durata procesarii datelor personal

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Drepturile Dumneavoastră

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

  • dreptul de accesare – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
  • dreptul de rectificare – vă permite rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte;
  • dreptul de ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
  • dreptul de restricționare – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
  • dreptul de a vă opune – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege; dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dvs. menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator, o solicitare scrisă la SC SIRAMED® SRL, Str. Drumul Odaii, nr. 1B, oras Otopeni, judetul Ilfov, România sau prin e-mail la adresa

Vă rugăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem la întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit sau considerați că prelucrarea datelor este facută cu încălcarea legislației, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Trebuie să știți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi începând cu 25 mai 2018 pe site-ul nostru, la adresa www.siramed.ro precum și in birourile noastre din Str. Drumul Odaii, nr. 1B, oras Otopeni, judetul Ilfov.